[SO 大竹伸朗の仕事 1955-91 / 大竹伸朗]の詳細 | 神保町の小宮山書店 / KOMIYAMA TOKYO

メニュー

小宮山書店 KOMIYAMA TOKYO

[ Item ID : 74180 ]

タイトル SO 大竹伸朗の仕事 1955-91
著者/作家 大竹伸朗
出版社 宇和島現代美術
発行年 1991年
基本情報 1冊 初版 ソフトカバー カバー 帯 付 日本語
状態 帯イタミ 有 
<<前のページへ戻る